support

BEGELEIDING


InfraCult kan begeleiden en ondersteunen. In sommige organisaties of in bepaalde omstandigheden is daar geen tijd en ruimte voor en biedt de externe ondersteuning soelaas om een bepaalde doelstelling te realiseren. Het onderzoeken en verzamelen van de interne en externe stakeholders kan ervoor zorgen dat de doelstellingen op gedragen manier kunnen worden gerealiseerd. 

Zo is er onlangs voor het domein Raversyde een studie begeleid en ondersteund rond de hergebruik van beschermd onroerend erfgoed in beschermd natuurgebied. De uitkomst was een synergie tussen landschap, erfgoed en creativiteit die door alle stakeholders wordt ondersteund.

Johan Penson staat tevens in voor de algemene leiding van Jan Lauwers zijn gezelschap, Needcompany.