contact

OVER ONS

InfraCult is opgericht door Johan Penson. Via deze Linked-In knop ziet u het volledig CV en hier komt u terecht op de twitter-pagina van Johan.

InfraCult wil een netwerkorganisatie zijn voor cultuurwerkers en organisaties die op een toekomstgerichte manier in de sector willen staan.

De culturele sector wordt geconfronteerd met een dalende overheidsdeelname in de financiering. Het is daarom belangrijk dat de sector zich anders gaat organiseren om financieel te overleven. Organisaties moeten op een betaalbare manier de gepaste expertise in huis kunnen halen wanneer ze die nodig hebben. Cultuurwerkers willen scherp, geboeid, passioneel met hun werk kunnen omgaan zonder op een burn-out af te steven.

Zowel de sector als de cultuurwerker hebben baat bij variatie en rotatie van opdrachten en werkplekken. De juiste ondersteuning van de kunstenaar op het juiste moment staat hierbij centraal. 

Dit model gaat uit van een overkoepelend netwerk, een soort “support agency” die werkkracht ter beschikking stelt waarbij de gepaste ondersteuning op maat van het artistieke werk centraal staat. De uitvoerders van het werkmodel of cultuurwerkers krijgen een aantal opdrachten waardoor ze een variatie krijgen van organisaties waarvoor ze werken. Dat maakt het geheel van hun job boeiend, veelzijdig en volhoudbaar.
Er wordt tevens gezorgd voor diversiteit in de job zelf waardoor de cultuurwerker scherp en gepassioneerd blijft met de materie. 

Het gaat er voor een stuk om dat de opgebouwde kennis in de sector, vaak ook betaald met overheidsmiddelen, op een onderbouwde manier open-source terug ter beschikking komt van de sector. De kennis gaat niet verloren doordat ze achter slot en grendel blijft bij één organisatie maar wordt over de sector uitgespreid. Dit model draagt bij aan duurzaamheid in de sector. 

Duurzaamheid gaat ook over goede, degelijke psychosociale langetermijnzorg voor de sector en de mens, niet alleen over energiebesparing. Het gaat over innovatieve manieren van samenwerken waarbij de organisaties, de cultuurwerkers overleven en kunnen groeien. Het model vraagt flexibiliteit en aanpassing maar geeft in de plaats diversiteit, betaalbare expertise en een langetermijnperspectief.